D2000-006

Gorazd Kovačič: Misliti prelome, lomiti ideologije

Kovačič, Gorazd
2024-09-02 EUR
  • 24,00€
  • 1990

    19,90€

  • Cena v nagradnih točkah: 24

Gorazd Kovačič
Misliti prelome, lomiti ideologije
Jezik: slovenščina 
Št. strani: 344
Format: 135x205 mm
Vezava: mehka 
Založba: Društvo 2000
Leto izdaje: 2013
ISBN 978-961-6533-52-2
 
»Ideologija ni nelogična, temveč logična. Ne govori v prazno, temveč podaja razlago sveta. Njena ključna formalna značilnost ni zmešnjava, temveč konsistentnost: izhajajoč iz začetne premise skonstruira takšno problemsko polje, da lahko razloži celoto realnosti, seveda tako, kot se ji lahko kaže. Vse to je nenavadno podobno znanstveni paradigmi in njenemu postopku konstrukcije problemskega polja. […] Obe izhajata iz nekih verovanjskih okvirov, obe konsistentno sklepata in sta potemtakem zmožni sodelovati v formalno racionalni razpravi. Kaj potem sploh še preostane znanosti? [˙…] Znanost spoznava in diskutira o realnosti iz pluralnosti izhodišč, ideologije pa so vsaka zase enodimenzionalne. Zvestoba točno določeni teoretski paradigmi in njena premočrtna uporaba je drža, ki je blizu ideološki, medtem ko mora solidna znanstvena praksa ponotranjiti pluralnost perspektiv.«
 
Gorazd Kovačič

 

Napiši mnenje

Če želite oddati mnenje, se prijavite ali registrirajte

Oznake: ideologija, znanost